A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Mùa thu không trở lại (秋天不回来)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Quốc tế | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 164

b [Am] #
x2

初秋的天 冰冷的夜
chū [Am] qiū dí tiān bīng [Em] lěng dí yè
回忆慢慢袭来
huí [F] yì màn màn xí [Em] lái
真心的爱 就像落叶
zhēn [Am] xīn dí ài jiù [Em] xiàng luò yè
为何却要分开
wéi [F] hé què yào fēn [C] kāi

灰色的天 独自彷徨
huī [Am] sè dí tiān dú [Em] zì páng huáng
城市的老地方
chéng [F] shì dí lǎo dì [Em] fāng
真的孤单 走过忧伤
zhēn [Am] dí gū dān zǒu [Em] guò yōu shāng
心碎还要逞强
xīn [F] suì huán yào chěng [C] qiáng

想为你披件外衣
xiǎng wéi [Am] nǐ pī jiàn wài [E] yī
天凉要爱惜自己
tiān liáng [C] yào ài xī zì [D] jǐ
没有人比我更疼你
[F] méi yǒu rén [G] bǐ wǒ gēng téng [C] nǐ
告诉你 在每个
[E] gào sù [Am] nǐ zài měi [E] gè
想你的夜里
xiǎng [G] nǐ dí yè [D] lǐ
我哭的好无力
[F] wǒ [Em] kū dí hǎo wú [Am] lì

就让秋风带走我的思念
jiù ràng [Am] qiū fēng dài zǒu [Em] wǒ dí sī niàn
带走我的泪
[F] dài zǒu [G] wǒ dí [C] lèi
我还一直静静守候在
wǒ huán [Am] yī zhí jìng jìng [Em] shǒu hòu zài
相约的地点
[F] xiāng yuē [G] dí dì [Am] diǎn

求求老天淋湿我的双眼
qiú qiú [Am] lǎo tiān lín shī [Em] wǒ dí shuāng yǎn
冰冻我的心
[F] bīng dòng [G] wǒ dí [C] xīn
让我不再苦苦奢求你还
ràng wǒ [Am] bù zài kǔ kǔ [Em] shē qiú nǐ huán
回来我身边
[Dm] huí lái wǒ shēn [Am] biān
我身边
[F] wǒ [Am] shēn biān


Nhập bình luận