Nhạc chế Cachiusa

Sáng tác: Nhạc chế | Nhạc Chế - Vui | Điệu: Ballade | kynguyen65 | 23907

b [Em] #
x2

1. [Em] Đào vừa ra hoa người ta vẫn kêu là [B7] hoa đào
Đào vừa ra bông người ta vẫn kêu [Em] bông Đào
Đào đốt [G] lên cháy ra [C] than mới kêu là [Em] than đào
[Am] Mấy anh mà [Em] dê người [B7] ta vẫn kêu [Em] "cua đào

2. [Em] Gà vừa ra lông người ta vẫn kêu là [B7] lông gà
Gà vừa ra đuôi người ta vẫn kêu [Em] đuôi gà
Gà chết [G] đi nấu với [C] xôi mới kêu là [Em] xôi gà
[Am] Mấy em bia [Em] ôm người [B7] ta vẫn kêu là "[Em] gà"

3. [Em] Đường mà đi lên người ta mới kêu là [B7] lên đường
Đường mà đi qua người ta mới kêu là [Em] qua đường
Đường khó [G] đi khó đi [C] ta mới kêu là [Em] đi đường
[Am] Đến khi làm [Em] thơ người [B7] ta cũng kêu thơ [Em] Đường

4. [Em] Nhà mà đang xây người ta mới kêu là [B7] xây nhà
Nhà mà đang sơn người ta mới kêu là [Em] sơn nhà
Nhà bán [G] đi sống lang [C] thang mới kêu là [Em] không nhà
[Am] Có má ở [Em] bên thì [B7] ba cũng kêu là [Em] Nhà

5. [Em] Đời mà lên hương người ta mới kêu là [B7] lên đời
Đời mà ra đi người ta mới kêu là [Em] qua đời
Đời thắm [G] tươi hát ca [Am] vang mới kêu là [Em] yêu đời
[Am] Có thai rồi [Em] sinh người [Em] ta mới kêu ra [Em] đời

6. [Em] Tiền mà thu vô người ta mới kêu là [B7] thu tiền
Tiền mà chi ra người ta mới kêu là [Em] chi tiền
Tiền đếm [G] xong đóng vô [Am] bao mới kêu là [Em] bao tiền
[Am] Để trong nhà [Em] tiêu người [B7] ta mới kêu là [Em] tiêu tiền

7. [Em] Cầu mà đang xây người ta kêu là [B7] xây cầu
Cầu mà xây xong người ta kêu là [Em] cây cầu
Cầu uốn [G] cong bắt qua [Am] sông mới kêu [Em] sông Cầu
[Am] Có ai mà [Em] đi người [B7] ta cũng kêu đi [Em] cầu


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận