Sau này (刘若英)

Sáng tác: Nhạc Hoa | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chưa chọn | | 3051 | Sửa

b [C] #
x2

Hòu [C] lái wǒ zǒng suàn xué huì [Em] liǎo rú hé qù ài
Kě [Am] xí nǐ zǎo yǐ yuǎn qù xiāo shī [Em] zài rén hǎi
Hòu [F] lái zhōng [G] yú zài yǎn lèi [Em] zhōng míng [Am7] bái
Yǒu xiē [Dm] rén yī dàn [G] cuò guò jiù bù [C] zài

[C] Zhī zi huā bái huā [Em] bàn
[Am7] Luò zài wǒ lán sè bǎi [Em] zhě qún shàng
[F] Ài [G] nǐ, nǐ [Em] qīng shēng [Am7] shuō
[F] Wǒ dī xià tou wén jiàn [G] yī zhèn fēnfāng

[C] Nà gè yǒn ghéng de yè [Em] wǎn
Shí qī suì zhòng [F] xià nǐ wěn [Fm] wǒ dì nà gè [C] yè wǎn
[Am7] Ràng wǒ wǎng hòu de shí [Em] guāng měi dāng yǒu gǎn [Dm] tàn
Zǒng xiǎng [G] qǐ dàng tiān de [C] xīng guāng

Nà shí [C] hòu de ài [Em] qíng
[Am] Wèi shé me jiù néng nà [Em] yàng jiǎn dān
Ér [F] yòu shì wèi shé [G] me rén [Em] nián shào [Am] shí
[F] Yī dìng [Dm] yào ràng shēn ài [G] de rén shòu shāng

[C] Zài zhè xiāng sì de shēn yè [Em] lǐ nǐ shì fǒu yī [Dm] yàng
Yě zài [Fm] jìng jìng zhuī huǐ [C] gǎn shāng
[Am] Rú guǒ dāng shí wǒ men [Em] néng bù nà me jué [Dm] qiàng
Xiàn zài [G] yě bù nà me [C] yí hàn

Nǐ dōu [Dm] rú hé huí yì [G] wǒ
Dài zhe xiào [Em] huò shì hěn chén [Am] mò
Zhè xiē nián [F] lái yǒu méi yǒu rén néng ràng nǐ [G] bù jì mò

Hòu [C] lái wǒ zǒng suàn xué huì [Em] liǎo rú hé qù ài
Kě [Am] xí nǐ zǎo yǐ yuǎn qù xiāo shī [Em] zài rén hǎi
Hòu [F] lái zhōng [G] yú zài yǎn lèi [Em] zhōng míng [Am7] bái
Yǒu xiē [Dm] rén yī dàn [G] cuò guò jiù bù [C] zài

[C][Em]-[Am][Em]-[F][G]-[Em][Am]-[Dm][G]

Nǐ dōu [Dm] rú hé huí yì [G] wǒ
Dài zhe xiào [Em] huò shì hěn chén [Am] mò
Zhè xiē nián [F] lái yǒu méi yǒu rén néng ràng nǐ [G] bù jì mò

Hòu [C] lái wǒ zǒng suàn xué huì [Em] liǎo rú hé qù ài
Kě [Am] xí nǐ zǎo yǐ yuǎn qù xiāo shī [Em] zài rén hǎi
Hòu [F] lái zhōng [G] yú zài yǎn lèi [Em] zhōng míng [Am7] bái
Yǒu xiē [Dm] rén yī dàn [G] cuò guò jiù bù [C] zài

Hòu [C] lái wǒ zǒng suàn xué huì [Em] liǎo rú hé qù ài
Kě [Am] xí nǐ zǎo yǐ yuǎn qù xiāo shī [Em] zài rén hǎi
Hòu [F] lái zhōng [G] yú zài yǎn lèi [Em] zhōng míng [Am7] bái
Yǒu xiē [Dm] rén yī dàn [G] cuò guò jiù bù [C] zài

* [C] Yǒng yuǎn bù huì zài [F] chóng lái
Yǒu yī [Dm] gè nán hái [G] ài zhe nà gè [F] nǚ hái

[C][Dm]-[G][C]-[Em][Am]-[Em][F]-[G][Em]-[Am][Dm]-[G][C] …


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[F] Moi, je cons-[G7] truis des marion-[C] net-[Am] tes [F] Avec de la fi-[G7] celle et du pa-[C] pier [Am]... 1806
1. Thuyền buông [Dm] trôi lênh đênh trên mặt sóng nước [C] xanh Tìm đâu thấy [Bb] được cố [F]... 1973
1. Hè [Am] sang nắng lên [E7] huy hoàng cỏ [Am] cây hoa lá [G] mơ màng Còn [C] đang... 1553
1. Biết [C] em trong một đêm vũ [Am] trường Ngất [C] ngây quay cuồng theo tiếng [Am] nhạc Khiến... 2278
Intro: [A][E]-[F#m][E]-[D][A]-[Bm][E] 1. [A] Đêm em mơ [E] ước Từng đêm [F#m] qua em luôn mơ [A] ước Được gặp... 1231
Bài hát cùng tác giả
1. [Em] Một người ra đi vội [G] vã [D] Mang theo những dấu yêu [Em] xa rời [Bm] Một... 270946
1. [Em] Nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý Tiếng yêu [D] đương sao không thành [Em] câu Sợ rằng... 227256
1. Phật ở trên kia cao [F] quá Mãi mãi không độ tới [G] nàng Vạn dặm tương tư vì... 208197
1. [Am] Anh đem trao cho em nụ [Em] hồng Nụ hồng [F] mong manh như sương mai trong [Em]... 203684
Intro: [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am][Dm]-[G][C][E7] [Am] Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười [Dm] vui [F] Tôi làm thân khách [G]... 155652

Nhập bình luận