A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Ý ô à

Sáng tác: Nhạc Ngoại | Nhạc Ngoại lời Việt | Điệu: Chachacha | kynguyen65 | 827

b [Am] #
x2

[Am][E][Am][E] x 2

Ý o [Am] à, ý o a [E] ê, ý o à, ý o a [Am] ề
Ý o [Am] à, ý o a [E] ê, ý o à, ý o a [Am] ề
[Am][E][Am][E]

Chiều [Am] lắng xuống, rừng vang tiếng [E] ca mừng
Lửa [Am] bốc cháy rực lên những [E] ân tình
Thiết [Am] tha ôi ngàn lời ca đắm say ngọt [E] trao ngất ngây

[Am][E][Am][E]

Này [Am] má thắm, này môi mắt [E] đa tình
Làm [Am] say mê, làm ngây ngất [E] ân tình
Trái [Am] tim theo nhịp vang vang đắm say triền [E] miên thiết tha
[A][Ab][G][F#m][F]

Hãy [F] vui đêm nay, nét môi thơm [E] nồng ái ân!

[Am][E][Am][E] x 2

[Am] Hãy cho tim non đắm say mơ [E] mộng vòng tay ân ái
Hát lên muôn ngàn câu hát ngất ngây tình [E] yêu đắm say !

[Am][E][Am][E] x 2

Ý o [Am] à, ý o a [E] ê, ý o à, ý o a [Am] ề
Ý o [Am] à, ý o a [E] ê, ý o à, ý o a [Am] ề

[A][Ab][G][F#m][F]
Uhm [Am][E][Am][E] x 2

Này [Am] má thắm, này môi mắt [E] đa tình
Làm [Am] say mê, làm ngây ngất [E] ân tình
Trái [Am] tim theo nhịp vang vang đắm say triền [E] miên thiết tha

[A][Ab][G][F#m][F]

Hãy [F] vui đêm nay, nét môi thơm nồng ái [Am] ân


Nhập bình luận