Hướng dẫn:

Nhập lời nhạc và hợp âm bên dưới sau đó nhấn Nhập, để giảm tone nhấn vào b, để tăng tone nhấn vào #

Lưu ý: Hợp âm phải bỏ trong dấu [] hoặc ()

Nhập lời nhạc và hợp âm