Danh sách bình luận mới

Chắc ai đó sẽ về

nhok harmonica: Em chỉ biết chơi harmonica ai biết chơi chỉ giúp em vài bài
7 năm trước

Bài không tên số 4

kynguyen65: Cám ơn Vũ Thành An nữa chứ vkpro :)
7 năm trước

Bài không tên cuối cùng

vkprofessional: Cảm ơn anh Tạo
7 năm trước

Bài không tên số 4

vkprofessional: cảm ơn anh Tạo, bài hát hay lắm ạ!
7 năm trước

Cám ơn người yêu dấu (Merci cherie)

kynguyen65: Woh, bài này hay quá :) Great, tks Intrepid - Tks Jo Marcel
7 năm trước

Người giàu cũng khổ

cobedanau: Người giàu thì cũng là người thôi mà, sao người giàu khóc thì ai cung biết còn người ngèo khóc...
7 năm trước

Còn chút gì để nhớ

Trieu: Hình như hợp âm B giảm 7 không đúng!
7 năm trước

Chắc ai đó sẽ về

thao acou: Hợp âm chuẩn quá hay hơn trang hopamchuan nhiều
7 năm trước

Xin cho mãi yêu

cobedanau: Thích nhất Nguyên Thắng hát bài này :P
7 năm trước

Ngồi ôm bóng em

cobedanau: Oh, cảm ơn anh Intrepid đã post bài này nhé ^_^ lại ôm tha thiết ....cây đàn nữa rồi đây...
7 năm trước