Video: Anne Marie David - Wonderful Dream

Nguồn từ kênh: smitti pocharoen | Lượt xem: 755


Xin tự hiểu mình (Tu te reconnaîtras)

b [Dm] #

Intro: [F] La la [C] là lá la la [Dm] là la [Am] là
Lá la la [Bb] là lá [Am] la lá [Bb] là [A]

1.Từ trong [Dm] mơ, giữa tuổi [Am] thơ
Từ trong [Bb] lớp lúc la [A] dạy bởi [Dm] ma soeur
Từ nơi [F] em, dấn đôi [A] chân son
Còn mang [Bb] tất dấn [A] thân vào đời [Dm] phiêu lưu
[C] Tìm mình trong nỗi [F] ưu tư [Gm] và tìm trong ngóng [A] trông

ĐK: [F] Xin cho [C] gặp
Hãy cho ta [Dm] tự hiểu [Am] mình
Phút giây thơ [Bb] dại tìm trong nỗi [Am] vui
Và trong khóc [Bb] than ah ah [A] ah

[F] Xin cho [C] gặp
Hãy cho ta [Dm] tự hiểu [Am] mình
Khiến trong thơ [Bb] dại tìm trong thế [Am] gian
Để ta thấy [Bb] ta ah [A] ah

2.Tìm trong [Dm] mơ như nghệ [Am] sĩ
Ngàn mong [Bb] ước vẫn [A] không đạt ngày [Dm] vinh quang
Và nhân [F] gian, lắm gian [A] ngoan
Nhiều chê [Bb] bai, cớ sao [A] hoài lòng [Dm] suy tôn
[C] Tìm mình trong hãi [F] kinh [Gm] tìm mình trong giá [A] băng

ĐK: [F] Xin cho [C] gặp
Hãy cho ta [Dm] tự hiểu [Am] mình
Phút giây thơ [Bb] dại tìm trong nỗi [Am] vui
Và trong khóc [Bb] than ah ah [A] ah

[F] Xin cho [C] gặp
Hãy cho ta [Dm] tự hiểu [Am] mình
Khiến trong thơ [Bb] dại tìm trong thế [Am] gian
Để ta thấy [Bb] ta ah [A] ah

* [F] Xin cho [C] gặp
Hãy cho ta [Dm] tự hiểu [Am] mình
Giữa cơn mê [Bb] dại tình em hiến [Am] dâng
Rồi ta sẽ giam [Bb] và [A] hiểu ta nhiều thêm [Dm] mãi


------------------
French version: Tu te reconnaîtras


Intro: [F] La la [C] là lá la la [Dm] là la [Am] là
Lá la la [Bb] là lá [Am] la lá [Bb] là [A]

1. Dans les [Dm] rêves de l'en-[Am] fance
Dans l'é-[Bb] lève que le [A] maître a [Dm] puni
Dans la [F] gare où com-[A] mence
La pre-[Bb] mière aventure de [Dm] la vie
[C] Dans celui qui [F] doute, [Gm] dans celui qui [A] croit

Refain : [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras
A chaque in-[Bb] stant, dans chaque [Am] joie
Dans chaque [Bb] larme ah ah [A] ah

[F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras
Dans cet en-[Bb] fant parmi ces [Am] gens
Tous comme [Bb] toi ah [A] ah

2. Dans les [Dm] rêves de l'ar-[Am] tiste
Que la [Bb] gloire n' a ja-[A] mais couron-[Dm] né
Dans ce [F] monde é-[A] goïste
Qui re-[Bb] nie ce qu'il [A] a ado-[Dm] ré
[C] Dans ceux qui ont [F] peur, [Gm] dans ceux qui ont [A] froid

Refain : [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras
A chaque in-[Bb] stant, dans chaque [Am] joie
Dans chaque [Bb] larme ah ah [A] ah

[F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras
Dans cet en-[Bb] fant parmi ces [Am] gens
Tous comme [Bb] toi ah [A] ah

* [F] Tu ver-[C] ras tu te re-[Dm] connaî-[Am] tras
Dans cet a-[Bb] mour, que j'ai pour [Am] toi
Oui tu ver-[Bb] ras [A] Tu te reconnaî-[Dm] tras


--------------------
English version : Wonderful dream


Intro: [F] La la [C] là lá la la [Dm] là la [Am] là
Lá la la [Bb] là lá [Am] la lá [Bb] là [A]

1. Just a [Dm] boy and a [Am] girl
With a [Bb] promise we'd [A] always be [Dm] true
We grew [F] up all too [A] soon
And dis-[Bb] covered how [A] little we [Dm] knew
[C] Would the dream leave the [F] ground? [Gm] Was the future so [A] sound?

Chorus: [F] You and [C] I, we had a [Dm] dream to [Am] fly
Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream
Don't let it [Bb] die ah ah [A] ah

[F] You and [C] I, we had a [D] dream to [Am] fly
Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream
Don't let it [Bb] die ah [A] ah

2. Then one [Dm] day, you were [Am] gone
And my [Bb] dreams all came [A] tumbling [Dm] down
Childhood [F] tears, broken [A] years
Our true [Bb] love can no [A] longer be [Dm] found
[C] Though I'd waited so [F] long, [Gm] still the dream lingers [Am] on

Chorus: [F] You and [C] I, we had a [Dm] dream to [Am] fly
Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream
Don't let it [Bb] die ah ah [A] ah

[F] You and [C] I, we had a [D] dream to [Am] fly
Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream
Don't let it [Bb] die ah [A] ah

* [F] You and [C] I, we had a [Dm] dream to [Am] fly
Wonderful [Bb] dream, beautiful [Am] dream
Don't let it [Bb] die ah ah [A] ah Oh [A] Lord, don't let it [Dm] die

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Thanh Mai & Dũng Quang & Thái Hiền (trước 75): Dm - Anne Marie David: Ebm - Ngọc Lan & Như Mai: Em - Thanh Lan (trước 75): Em 
- Kiều Nga: Ebm