Video: Inh Lả Ơi | Xuân Mai

Nguồn từ kênh: LangVanINC | Lượt xem: 1495


Inh lả ơi

b [Am] #

[Am] Inh lả ơi, [C] sao noọng [Dm] ơi
[Am] Khắp núi [Dm] rừng Tây [Am] Bắc sáng [C] ngời
[Dm] Mùa xuân [Am] đến ngàn [C] hoa hé [Dm] cười
[Am] Inh lả ơi, [C] sao noọng ơi !!!

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Xuân Mai: A