Video: Bóng cây Kơ Nia - Lan Anh

Nguồn từ kênh: Tổng Hợp | Lượt xem: 2258


Bóng cây kơnia

b [G] #

Buổi [G] sáng em làm rẫy thấy bóng cây Kơnia
Bóng ngả che ngực [D7] em về nhớ anh không [G] ngủ
Buổi chiều mẹ lên rẫy thấy bóng [Em] cây Kơnia
Bóng [G] tròn che lưng mẹ về nhớ [Am] anh mẹ [D7] khóc

Em hỏi cây kơ [G] nia gió mày thổi về [C] đâu
Em hỏi cây Kơnia [Am] gió mày thổi về [D7] đâu
Về phương mặt trời [G] mọc mẹ hỏi cây Kơ-[Bm] nia
[Am] Rễ mày uống nước [D7] đâu, uống nước nguồn miền [G] Bắc

[G] Con giun sống nhớ đất [Bm] chim phí sống nhớ rừng
[D] Em và mẹ nhớ [G] anh [Am] uống theo nguồn miền [D7] Bắc
[G] Như bóng cây Kơ [Em] nia [Am] Như gió cây Kơ [G] nia
[Em] như bóng cây Kơ [Am] nia [D7] Như gió cây Kơ [G] nia

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Uyên Trang: G - Họa Mi: Bb - Phương Nga: Bb - Măng Thị Hội: A 
- Lan Anh: Bb