Video: Hạnh Nguyên - Trăng sáng vườn chè

Nguồn từ kênh: POPS MUSIC | Lượt xem: 828


Trăng sáng vườn chè

b [Dm] #

Sáng [Dm] trăng sáng cả vườn chè
Một gian nhà [Gm] nhỏ đi về có [Dm] nhau
Vì [Bb] tằm tôi phải chạy [Gm] dâu
Vì [C] chồng tôi phải qua cầu đắng [F] cay

Chồng [Bb] tôi thi đỗ khoa [Am] này
Bõ công kinh sử từ ngày lấy [Dm] tôi
Kẻo [Gm] không thì chúng bạn [Bb] cười
Rằng tôi nhan [C] sắc cho người say [F] sưa
Tôi [Am] hằng khuyên sớm khuyên trưa
Anh chưa thi [A7] đỗ thì chưa động [Dm] phòng

ĐK: Một [D] quan là sáu trăm đồng
Chắt chiu tháng [Bm] tháng cho chồng (mà) đi [Em] thi
Chồng tôi cỡi ngựa vinh quy
Hai bên có [A] lính hầu đi dẹp [D] đường
Tôi [F#m] ra đón tận gốc [Bm] bàng
[G] Chồng tôi xuống [A7] ngựa cả làng ra [D] xem

* Đêm [G] nay mới thật là [Em] đêm
Ai đem trăng [A7] tưới lên trên vườn [D] chè

------------------------------
+ Tone ca sĩ:
- Xuân Sơn (trước 75): Ebm-Eb - Hạnh Nguyên: Dm-D - Nhật Trường & Mỹ Lan: Dm-D - Thu Hiền: Ebm-Eb 
- Quỳnh Vi: Ebm-Eb - Ái Vân: Em-E - Mai Thiên Vân & Khắc Đông: Ebm-Eb 
- Ánh Tuyết: Em-E