Sheet nhạc bài Tây Lương nữ quốc (女儿情 - Nữ Nhi Tình)


Xem hợp âm Tải sheet về máy


Hợp âm ca khúc
Tây Lương nữ quốc (女儿情 - Nữ Nhi Tình)

Phiên bản 1 theo Nguyên bản qua trình bày của ca sĩ Vũ Tuấn Anh 1. Người yêu [C] ơi, em [Em] có thấu chăng lòng [Am] anh Dù xa...

Nghe bài hát

Cung Nguyệt C

Tô Vân D

Vũ Tuấn Anh Eb

Ngô Tĩnh Eb

Đồng Lệ Dd

Châu Khải Phong G

Phương Anh C