Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Hưng

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Tấn Hưng

Miền Trung trong tôi   Sáng tác: Nguyễn Tấn Hưng
Miền Trung quê [Am] tôi đất cằn sỏi đá Miền Trung quê [F] tôi bốn mùa hối hả Miền Trung quê [C] tôi vất vả quanh năm Miền Trung quê [Am] tôi nhuộm màu nắng [Am] / [C] gió Thương…
Ca sĩ thể hiện: Cao Thái Sơn, Hà Nhật Phú & Thái Sơn Nhạc Quê hương
Tác giả Nguyễn Tấn Hưng

Chưa có thông tin về tác giả này.