A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
389 bài hát thuộc thể loại Nhạc Thánh ca

Như một lời nguyền   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

ĐK: Lạy Nữ [C] Vương là Mẹ con, toàn thân [Dm] con thuộc về [F] Mẹ Và mọi [C] sự của [Am] con là của [F] Mẹ Lạy Nữ [C] Vương là Mẹ con, toàn thân [Am] con thuộc về…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Ly

Tìm về bên Mẹ   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

ĐK: Về bên Mẹ [F] đây tâm [Dm] hồn trầm lắng an [Am] bình [Dm] Mẹ là hy [Bb] vọng là [C] đường theo con muôn [F] lối Tìm về mến thương tận hiến thân xác linh [C] hồn Tin…
Ca sĩ thể hiện: Johnny Dũng

Hoàng hôn cầu Mẹ   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

1. [C] Khi [F] chiều dần lắng [G] buông [C] Con tìm [Am] về nép dưới bóng [G7] Mẹ [F] Nghe tình [G] Mẹ yêu [G7] thương đắm [C] đuối Khi hoàng hôn lắng [G] êm [C] Con lặng quỳ…
Ca sĩ thể hiện: Ngọc Hương

Chiều mưa cầu Mẹ   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

1. Những chiều về mưa [E7] rơi Tâm hồn con chơi [Dm] vơi Thầm cầu xin Mẹ [Am] hỡi Mẹ hãy thương nhậm [E7] lời Dù đời con hoen [Am] úa Dù buồn đau chất [Dm] chứa Nhưng xin Mẹ…
Ca sĩ thể hiện: Lm. Văn Chi

Dâng Mẹ một chiều   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

ĐK: Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn Dâng lên [Dm] Mẹ đời [F] con là cả áng hoa đời dâng tiến Mẹ [C7] ơi Trước nhan [F] Mẹ mơ đời tận…
Ca sĩ thể hiện: Lệ Hằng

Như lời dấu yêu   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

1. [Am] Con là [Dm] con lòng [E7] Mẹ [Am] Mẹ là [E7] Mẹ lòng [Am] con [C] Dù cho nước [Dm] chảy í a đá [Am] mòn [G] Lòng con mến [Am] Mẹ dịu [E7] hiền yêu [Am] thương.…
Ca sĩ thể hiện: Anh Dũng

Nguyện cầu Mẹ La Vang   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

1. [G] Con chắp tay nguyện [Em] cầu Mẹ La [Am] Vang [D] Mẹ Việt [G] Nam Nguyện Mẹ chúc [C] phúc cho quê [G] hương Việt [Bm] Nam Lời cầu thắm [C] thiết cho giang [G] sơn bình [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Ly

Chứng nhân tin mừng   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

1. Một chiều nào sai con [Em] đi, con nay xin đến bừng [B] sáng lên lời đáp theo tiếng [B7] Ngài [Em] Đi theo Ngài trong thương [C] mến, [Am] hân hoan hồng phúc là [B] chứng nhân cuộc…
Ca sĩ thể hiện: Như Mai

Là tiếng xin vâng   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

1. Mẹ đứng [E7] đó dưới chân thập giá [Am] buồn Nhìn Giê-[Dm]su yêu thương sầu chứa [E7] chan Niềm tha [Am] thiết cảm thông cùng con hiền Mẹ hiệp [Dm] thông [G] đau thương làm lễ [C] dâng. Mẹ…
Ca sĩ thể hiện: Vũ Khanh

Hoan ca đời tri ân   Sáng tác: Lm. Văn Chi  

1. Dù tôi [Em] đi trong [B7] bóng đêm tâm [Em] hồn Dù tôi [Am] đi trong [D] an vui cuộc [G] sống Đời là [C] mãi mãi [D] câu ca tạ [Bm] ơn Hiến dâng [Am] Ngài bao [F#7]…
Ca sĩ thể hiện: Như Mai