Những sáng tác của nhạc sĩ Viễn Xứ

Có 6 bài hát của nhạc sĩ Viễn Xứ

Hãy biến đổi   Sáng tác: Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ  
1. [C] Người lên núi nguyện cầu diện [Am] mạo Người biến đổi [G7] đi. [C] Kìa chiếc áo của [Em] Người trở [G] nên rực rỡ trắng [C] tinh. [E7] Có tiếng trên [Am] Trời: “Đây [F] là Con…
Ca sĩ thể hiện: Kim Thúy Nhạc Thánh ca
Lời thiêng   Sáng tác: Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ  
1. Ta [G] đến không [Em] phải để phá lề [Dsus4] luật, [D7] mà [G] để kiện [Bm] toàn cho được vững [D7] chắc. [G] Dù trời [B7] đất có qua [Em] đi thì một [A7] dấu chấm [D] phẩy,…
Ca sĩ thể hiện: Tấn Đạt Nhạc Thánh ca
Theo gương Giê-su   Sáng tác: Viễn Xứ  
1. [Am] Thầy rửa chân cho [C] con sao? [Dm] Phê-rô ngập ngừng [Am] hỏi Thầy. [A7] Người nhẹ nhàng tiếng [Dm] yêu thương [G] trả lời con yêu [E7] dấu. [Am] Thầy mà không rửa [C] chân con, [Dm]…
Ca sĩ thể hiện: Tuấn Đạt Nhạc Thánh ca
Tiệc hạnh phúc Nước Trời   Sáng tác: Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ  
ÐK: Tiệc hạnh [G] phúc Nước [C] Trời cao [A7] sang ôi nhiệm [D] mầu. Ngài tự [Am] hiến thân [D7] mình nên [G] thần lương cao [Em] quý. [G7] Nào mặc [C] áo tinh [D7] tuyền là nên [G]…
Ca sĩ thể hiện: Tấn Đạt Nhạc Thánh ca
Trong tình yêu Chúa   Sáng tác: Viễn Xứ  
1. [D] Trong tình yêu Chúa, Chúa dẫn [F#/C#] con qua tháng [Bm] ngày. [D] Trong tình yêu [F#m] Chúa con bước [A7] đi không hãi [D] gì. Trong tình yêu [Bm] Chúa mỗi bước [A] chân Ngài [G] luôn…
Ca sĩ thể hiện: Ca Doan Little Rock, Unknown Nhạc Thánh ca
Yêu như Ngài yêu ta   Sáng tác: Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ  
ĐK: [Cm] Một tình yêu cao [Eb] ngất, [Fm] một tình yêu lớn [G7] lao. [Cm] Một tình yêu đã [Ab] hiến mạng [Bb] sống cho [G7] người mình [Cm] yêu. 1. Cứu chuộc nhân [Eb] thế Ngài chịu [Ab]…
Ca sĩ thể hiện: Tấn Đạt, Jos Đường Nhạc Thánh ca
Tác giả Viễn Xứ

Chưa có thông tin về tác giả này.