A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
122 bài hát thuộc thể loại Nhạc Phật giáo

Ngộ   Sáng tác: Nguyễn Ngọc Thạch

1. [Em] Đời mình bây giờ thấy cao [Am] sang [F] Rồi bỗng một [G] hôm chuyện ngỡ [C] ngàng Người huy [Am] hoàng gặp cảnh gian [Dm] nan Kẻ vun [Em] tiền bây giờ tay trắng Thế [G] gian…
Ca sĩ thể hiện: Gia Huy

Khắc ghi lời thầy   Sáng tác: Tịnh Quý

1. Là sứ [Em] giả của đức Như [Am] Lai Biết cuộc [D] đời là rừng biển [G] khổ Mong cho [Em] đời vơi bớt sầu [Am] đau Từ bỏ bụi [Bm] trần tìm [B7] về chốn thiền [Em] môn…
Ca sĩ thể hiện: Quách Tuấn Du

Khắc ghi ơn thầy   Sáng tác: Tịnh Hải

Intro: [Am][G] - [Am][G][Am] [D][Am] - [F][G] - [Em][C] - [Em][Am] - [Em][Am] 1. Giọt mưa trong hoàng [Am] hôn Nhẹ [F] buông nơi Thiền [C] môn Làm [G] lòng con chạnh [F] nhớ Bóng [Am] dáng Thầy hôm [C]…
Ca sĩ thể hiện: Vân Khánh

Mục Kiền Liên   Sáng tác: Đỗ Kim Bảng

[Am] Đìu hiu [C] gió bóng [Am] chiều rơi theo lá [C] thu Có [Am] đàn chim bay vẩn [Dm] vơ Chuông [G] chùa xa đưa thuyền [Am] mơ [C] Mục Kiền [F] Liên đứng [Em] nhìn cảnh đêm dần…
Ca sĩ thể hiện: Hà Thanh

Rồi có một ngày   Sáng tác: Hàn Châu & Bích Bửu

Intro: [Dm][Gm]-[C][F]-[Bb][Gm]-[A7][Dm] Một [Dm] ngày ảm đạm mưa hay [Am] nắng Sông lửng lờ [F] trôi mây vẫn [A7] bay Một chốn nhân [Dm] sinh dừng độ [Gm] ngột Còn [A] ai về lại lặng ngồi [A7] đây Ngồi [Dm]…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến

Cảm niệm ân sư   Sáng tác: Tâm Đức

Intro: [Am][Dm][F][E7][Am] Từ khắp muôn [Am] phương chúng con đã [F] về Dâng [G] lên Thầy muôn vàn kính [C] yêu Thầy [F] ơi! Một [Dm] đời nguyện độ khắp xa [C] gần [E7] Bước chân giáo hóa không nề…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến, Chơn Hiền Tịnh, Hương Lan

Dâng hoa   Sáng tác: Tâm Đức

Dâng [D] hoa cúng [A] đến Phật [D] Đà [Bm] Nguyện mau giải [D] thoát sanh [Bm] già khổ [A] đau Hoa [D] tươi nhưng [A] sẽ úa [D] màu [Bm] Xác thân tứ [D] đại khỏi [A] sao điêu…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan, Bảo Yến

Dâng hương hoa   Sáng tác: Đang cập nhật

Đệ [Em] tử chúng [D] con quỳ trước [G] điện tâm [Em] thành Kính [D] dâng hương đăng cùng hoa [Bm] quả ngát [Em] hương Mười [Em] phương chiếu sáng ánh hào [D] quang chư [G] Phật Dưới đài [Am]…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến

Đệ tử Đức Thế Tôn   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú

[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [D] Nam Mô Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni Ðệ [Em] tử…
Ca sĩ thể hiện: Đức Toàn, Bảo Yến, Hiền Tịnh

Khúc ca đại đồng   Sáng tác: TT Thích Chân Quang

1. Cuộc đời sao vẫn nghe câu hận [C] thù [Am] Tình người sao vẫn xa xôi mịt [Dm] mù Còn nhiều cuộc chiến tranh đem buồn [C] rầu [G7] Để dòng nước [F] mắt rơi theo niềm [C] đau…
Ca sĩ thể hiện: Tốp ca thiếu nhi