Chân thiền nở hoa

Sáng tác: nhạc Trương Tấn Minh, thơ Tuệ Minh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | Yến Cận | 118

b [Am] #
x2

Đôi câu [Am] liễn trà thơm một chén
Giữa hồ [Dm] trong cánh én ngang [Am] trời
Nước [G] xanh như muốn gọi [Dm] mời
Đào vươn dáng [E7] ngọc tâm ngời thiện [Am] tâm.

Cảnh thiền [Am] môn trăng rằm đức [Em] hạnh
Mây từ [Dm] hoà lấp lánh muôn [Am] sao
Y [F] vàng thấp thoáng ngõ [G] vào
Tâm hương hoà [G] quyện hoa đào thơm [C] bay.

Bóng tùng [G7] xanh lung linh sắc [C] nước
Chuông đại [G] hồng gióng ngược gió [Dm] vang
Hồn thơ thẩm thấu trăng [G] ngàn.
Kinh khuya lắng [E7] dịu [G] tâm [E7] quang rạng [Am] ngời.

Quán Thế [Am] Âm giữa đời thị [Dm] hiện
Vào chúng [Em] sanh chủng thiện gieo [G] truyền
Đèn trí [Em] độ sáng hữu [G] duyên
Khơi nguồn tuệ [E7] giác chân thiền nở [Am] hoa.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Dm][C][Dm]-[Dm][C][Dm]-[Gm][Dm]-[Gm][Dm] Từ muôn [Dm] phương đi [C] chung một con [Dm] đường Đến nơi [Dm] đây dưới [C] mái chùa... 1100
Ngập [F] ngừng chạm cõi thiền [Gm] môn Lắng chìm thế [Bb] sự gửi hồn tịnh [F] tâm Phật [Bb]... 1002
Intro: [Am][D]-[F][Em][Am]-[Am][D]-[F][Em][Am] 1. Ngồi bên [Am] nhau hát khúc thiền [D] ca Cõi nhân [F] gian đâu [Em] chẳng là... 3121
Đức Thế Tôn [Am] dạy: Đừng tìm về quá [C] khứ. Đừng [Dm] tưởng tới tương [G] lai. Quá khứ... 1043
Intro: [C][Am]-[F][G]-[Em]F][Am]-[Dm][F][G] Nam [C] Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sát [Am] Xã Lũ Lô Thích Lưu [C] Ly Bác... 1160
Bài hát cùng tác giả
Hè [Em] về chia tay nhau [D] Bao tâm hồn xao [G] xuyến [Bm] Cho lòng thêm lưu luyến [D]... 2638
1. Thu đã đi rồi đông lại [Em] sang [Em7] [Em6] Để phố chiều [C] nay mây lang [B] thang... 2505
Chiều [Em] về trên biển vắng mắt [D] buồn xa trùng [G] khơi Suy [C] nghĩ về cuộc [Am] đời... 1395
Trở về [Em] đây phố [B7] xưa giờ thanh [Em] vắng Nắng hanh [C] vàng ngập [D] cả lối đi... 1326
1. [Am] Ôi Nha [Am] Trang biển tình ngàn năm sóng [Am] vỗ Biển rì [Dm] rào từng [G7] làn... 323

Nhập bình luận