Yêu cầu hợp âm bài hát

Điền như mẫu bên dưới.

Bạn cần phải đăng nhập mới có thể gửi yêu cầu.
Đã đăng

Waiting for you - MONO - Onionn

Gửi: s556led2 | Nhận:

Xin trả lại người

Gửi: hoaimy | Nhận: intrepid

Đêm hoang - Trần Bình

Gửi: demmauhong | Nhận:

Xa cách - Ý lan

Gửi: lam son2 | Nhận:

Tình Xưa Xuôi Dòng - Đăng Anh

Gửi: tran nguyen6 | Nhận:

Con nay trở về, Lâm Hùng

Gửi: lavie | Nhận: kynguyen65

Sao vẫn còn mưa rơi - Hồng Nhiên

Gửi: demmauhong | Nhận:

碎心石 - 谭艳

Gửi: lư tử kiến | Nhận: kynguyen65

Vụng vỡ đá trái tim (… - Đàm Diễm ( 谭 艳 )

Gửi: lư tử kiến | Nhận: kynguyen65

Yêu cầu mới

Biển vẫn đợi em - Ngô Quang Minh

demmauhong | 01/10/2022

Tiếc thương - Thụy Long

demmauhong | 29/09/2022

Đã nhận

Chưa có bài nào

Từ chối soạn hợp âm

Chưa có bài nào