Danh sách sheet Nhạc Phật giáo

Hiện có 29 sheet Nhạc Phật giáo
STT Tên bài hát Tác giả Hợp âm
1 Bướm bay vườn cải hoa vàng nhạc Đức Quảng, thơ Thích Nhất Hạnh
2 Cầm ống điện thoại lên & mở máy truyền hình nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
3 Chốn thiền tâm nhạc Thiên Tuế, thơ Huỳnh Trang
4 Còn gặp nhau nhạc Võ Tá Hân, thơ Tôn Nữ Hỷ Khương
5 Dặm ngàn tiêu dao nhạc Hữu Hiệp, thơ Tuệ Minh
6 Đánh răng & tắm nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
7 Đêm giã từ Anh Lạc
8 Đốt nến & bật đèn nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
9 Giã từ huyễn mộng Giác An
10 Hội Vu Lan Như Vinh
11 Hương trà hạo nhiên nhạc Đức Long, thơ Tuệ Minh
12 Làm vườn & trồng cây nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
13 Lạy Phật Quan Âm Hàn Châu
14 Lạy Phật từ bi Vân Trang
15 Mái chùa xưa Vũ Đức Sao Biển
16 Mẹ từ bi nhạc Chúc Linh, thơ Thích Từ Giang
17 Mở thêm rộng lớn con đường nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
18 Ngủ đi em Thiều Ngọc & Giang Tuyền
19 Nguyện cầu Văn Đình Huật
20 Nhớ mẹ nhạc Nguyễn Lương Hân, thơ Quảng Hoa
21 Sáng nẻo về nhạc Đức Long, thơ Tuệ Minh
22 Thay nước bình hoa & cắm hoa nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
23 Tìm về chốn xưa nhạc Võ Tá Hân, thơ Hòa Thượng Thích Tâm Châu
24 Trái tim Bồ Tát Huỳnh Trường Long
25 Trước khi rồ máy xe & gắn dây an toàn nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
26 Từ bi ca Nguyễn Hiệp
27 Vặn nước & rửa tay nhạc Võ Tá Hân, thơ Thích Nhất Hạnh
28 Vui thay Phật ra đời nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú
29 Vui thay Phật ra đời Giác Anh Kiệt (Trần Đức Tâm)
Nhấn vào đây để yêu cầu hợp âm bài hát