Nhớ mẹ

Sáng tác: nhạc Nguyễn Lương Hân, thơ Quảng Hoa | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 3067

b [G] #
x2

Trăng [G] tròn nhớ mẹ lên cao
Biển khơi nhớ [Em] mẹ rì [D7] rào thở [G] than
Chim [Am] chiều nhớ [D7] mẹ kêu [G] vang
Rừng [Am] cao nhớ [Em] mẹ lá [D7] vàng rụng rơi
Nguồn [C] sông nhớ [G] mẹ cát [Am] bồi
Thuyền [D7] ai nhớ [Em] mẹ thuyền [D7] trôi dật [G] dờ

Bầu [G] trời nhớ mẹ xanh lơ
Mây trôi nhớ [Em] mẹ lững [D7] lờ bâng [G] khuâng
Hoa [Am] thương nhớ [D7] mẹ trắng [G] ngần
Đường [Am] trông nhớ [Em] mẹ mỗi [D7] lần đi qua
Cánh [C] đồng nhớ [G] mẹ sương [Am] sa
Phố [D7] đêm nhớ [Em] mẹ bóng [D7] nhòa đường [G] khuya

Chuông [G] chùa nhớ mẹ rơi mưa
Hàng cây nhớ [Em] mẹ vẫn [D7] chưa đâm [G] chồi
Cơm [Am] chiều nhớ [D7] mẹ đũa [G] rơi
Vườn [Am] cam nhớ [Em] mẹ lâu [D7] rồi chẳng xanh
Hiên [C] nhà nhớ [G] mẹ rêu [Am] phong
Ngàn [D7] muôn nhớ [Em] mẹ hương [D7] lòng kính [G] dâng


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Ra [Dm] đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng Lam hiền Và đôi mắt long [C] lanh... 4578
Con [C] lên chùa dâng hoa con [Am] cúng dường chư [Em] Phật Lòng [Dm] thành con tưởng [Em] nhớ... 3766
1. Ngày [Am] nào lửa thiêng âm thầm [Em] cháy thiêu xác thân của [Am] Ngài [G] Ôi tiếng kinh... 2935
Nam [Dm] mô A Di Đà [Gm] Phật, Nam [Am] mô A Di Đà [Dm] Phật 1. Kính lạy [Dm]... 1958
Rừng không [Em] tên, biển không [D] tên Ngũ Trược ác [C] thế sao rằng có [B7] tên Người không... 2224
Bài hát cùng tác giả
Trăng [G] tròn nhớ mẹ lên cao Biển khơi nhớ [Em] mẹ rì [D7] rào thở [G] than Chim [Am]... 3067

Nhập bình luận