Kính lạy Bồ tát Thích Quảng Đức

Sáng tác: Chúc Linh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 2471

b [Dm] #
x2

Nam [Dm] mô A Di Đà [Gm] Phật, Nam [Am] mô A Di Đà [Dm] Phật

1. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về [A7] đây dưới mái chùa Già [Dm] Lam
Lòng yên [A7] vui chúng con chắp tay tâm [Dm] nguyện sống lục [C] hòa kết lên đài [Dm] sen
[A7] Kinh lạy [C] thầy dù phong ba bão [Dm] tố, dù vô mình che [C] lấp
[A7] Chúng con vẫn một [Dm] lòng, chúng con vẫn bền [F] lòng chúng con vẫn nguyện [Bb] lòng
Vẫn nguyện [A7] lòng giữ trọn màu [Dm] lam

2. Kính lạy [Dm] thầy, hôm nay chùng con về [A7] đây nghe chuông chùa vọng [Dm] ngân
Cùng bên [A7] nhau nhất tâm cuối xin chư [Dm] Phật nương thuyền [C] từ bến mê vượt [Dm] qua
[A7] Kính lạy [C] thầy, dù nguy nan oan [Dm] khiết dù thân tâm đau [C] sót
[A7] Chúng con vẫn một [Dm] lòng, chúng con vẫn bền [F] lòng chúng con vẫn nguyện [Bb] lòng
Vẫn nguyện[A7] lòng giữ trọn niềm [Dm] tin

ĐK: Ôi uy [Gm] linh [A7] trái tim Bồ [Dm] Tát lửa kim [C] cang sáng chói từ [A7] bi [Dm]
Ôi thiêng [Gm] liêng [C] hóa thân bất [F] diệt vì chúng [Gm] sanh thoát nguyện độ [A7] đời
Tự thân tỏa [Dm] chiếu sắc hoàng [C] kim thầy [Dm] sáng soi mê [Gm] lầm
Thầy dìu [C] dắt đưa mọi [F] người [C] đến với đạo [F] vàng giác [A7] ngộ chân [Dm] tâm


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Ngày [Am] nào lửa thiêng âm thầm [Em] cháy thiêu xác thân của [Am] Ngài [G] Ôi tiếng kinh... 3814
Con [C] lên chùa dâng hoa con [Am] cúng dường chư [Em] Phật Lòng [Dm] thành con tưởng [Em] nhớ... 5103
1. Ra [Dm] đi lìa xa mái hiên chùa, còn đâu bóng Lam hiền Và đôi mắt long [C] lanh... 5944
Trăng [G] tròn nhớ mẹ lên cao Biển khơi nhớ [Em] mẹ rì [D7] rào thở [G] than Chim [Am]... 4035
Vẫn [Em] biết chỉ là hạt bụi giữa [Bm] thế nhân [D] Vẫn biết những danh [Am] vọng chỉ là... 6657
Bài hát cùng tác giả
Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D]... 15072
1. Chùa [Am] tôi vang tiếng chuông chiều [G] buông theo khói sương Trầm [Dm] hương nương gió [Am] đưa... 7087
[Em] Từ vườn Lâm Tỳ [C] Ni đấng Thế [D] Tôn đản [Em] sanh. [Bm] Đóa Vô Ưu tươi [Em]... 6773
[Em] Kính lạy Đấng Thế [C] Tôn [D] Ba cõi chẳng ai [G] bằng Thầy dạy khắp trời [C] người.... 5186
1. [Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh [Dm] hà Địa cầu vừa tỉnh [G] thức lòng... 4789

Nhập bình luận