Đêm tụng Kinh Pháp Hoa

Sáng tác: Quí Luân | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | kynguyen65 | 394

b [Am] #
x2

1. [Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy vang động tinh [Dm] hà
Địa cầu vừa tỉnh [G] thức lòng đất bỗng đơm [C] hoa
[Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, Bảo tháp hiện chói lòa
Khắp [G] trời Bồ Tát [C] hiện, tay [Em] Phật trong tay [Am] ta
Nam mô Diệu [G] Pháp Liên Hoa [Am] kinh
Nam [F] mô Diệu [G] Pháp Liên Hoa [Am] kinh

2. [Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, thấy ta và Phật [Dm] Đà
Lòng dạt dào hạnh [G] phúc, rực ánh sáng Như [C] Lai
[Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, không dám khinh xuất người
Biết [G] Người sẽ thành [C] Phật, tâm [Em] Phật trong tâm [Am] ta
Nam mô Diệu [G] Pháp Liên Hoa [Am] kinh
Nam [F] mô Diệu [G] Pháp Liên Hoa [Am] kinh

3. [Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, lắng nghe lời Phật [Dm] dạy
Tràn đầy nguồn Diệu [G] Pháp, tỏa chiếu trong tâm [C] ta
[Am] Đêm tụng kinh Pháp Hoa, trời đất cung kính lạy
Vũ [G] trụ lặng cúi [C] đầu, nghe [Em] lời kinh Pháp [Am] Hoa
Nam mô Diệu [G] Pháp Liên Hoa [Am] kinh
Nam [F] mô Diệu [G] Pháp Liên Hoa [Am] kinh


Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận