I have arrived

Sáng tác: Unknown | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | danielntd | 165

b [D] #
x2

I have [D] arrived, I am [A] home
In the [D] here and [A] in the [D]now
I have [D] arrived, I am [A] home,
In the [D] here and [A] in the [D] now.

I am [G] solid, I am [A] free
I am [Bm] solid, I am [A] free
In the [D] ulti [A] mate I [Bm] dwell
[A]In the [D] ulti [A] mate I [D] dwell

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận