Con hỏi Phật

Sáng tác: Cao Tùng Anh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 349

b [F] #
x2

1. [F] Màu tình yêu thường [C] có màu chi [Gm] ai có thể trả [Dm] lời
Là [Bb] niềm cô đơn trong [F] tim người khác, là [Gm] lửa hoa trong người [C] khác
[F] Vì yêu ai cười [C] vui hạnh phúc, [Gm] ai nước mắt lăn [Dm] dòng
Cũng [Bb] vì yêu có người [F] lại hóa ra thành quỷ [C] ma.

2. Hỏi [F] tình yêu kia là [C] hoa gì thế? [Gm] Ai có thể trả [Dm] lời
Là [Bb] hồng yêu thương trong [F] mắt người khác, là [Gm] hợp bách trong người [C] khác
[F] Vì yêu có người [C] viết tình ca, [Gm] có người hát ca [Dm] tình
Và [Bb] người cần yêu mải [Gm] mê mà tìm chẳng [C] thấy.

ĐK:
Con hỏi [F] Phật tai vì [Am] sao người con [Dm] yêu không yêu mình [C] con
Phật lặng [Bb] im chỉ cúi đầu [F] niệm a di đà [Gm] niệm a di đà [C] Phật
Và người [F] nói vạn vật trần [Am] gian đều có [Gm] nhân duyên có duyên [Dm] nghiệp
Sao [Bb] con đi cả [Gm] đời chẳng có niềm [C] vui.

Con hỏi [F] Phật phải làm [Am] sao để giải [Dm] thoát tâm con được [C] ra
Phật lặng [Bb] im chỉ cúi đầu [F] niệm a di đà [Gm] niệm a di đà [C] Phật
Và người [F] nói sắc tức thị [Am] không là không [Gm] tức thị sắc thôi [Dm] mà
Mà [Bb] sao con cứ quyến [C] luyến tương tư chẳng thể [F] rời.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận