Mẹ từ bi

Sáng tác: Trúc Linh | Nhạc Phật giáo | Điệu: Slow Ballad | cobedanau | 9211

b [Em] #
x2

Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát
Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát

[C] Chắp tay quỳ kính [G] lạy Người
[B7] Thiết tha con khấn [D] nguyện cầu
[Em] Quê hương là dòng [C] sông
Mát [G] trong trăng vàng soi [B7] sáng

Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát
Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát

[C] Đoá hoa tươi sắc [G] vô thường
[B7] Sớm khuya rơi rớt [D] khôn lường
[Em] Nương thuyền từ vượt [C] qua
Bến [B7] mê đến nơi bờ [Em] giác

Mẹ [B7] hiền Quan Thế [Em] Âm
Giọt nước cành [C] dương xoa dịu [G] lầm than
Mẹ [Em] iền Quan Thế [Am] Âm
Đem đến an [D] vui vứt sạch ưu [B7] phiền

Mẹ hiền Quan Thế [Em] Âm
Ngàn mắt ngàn [C] tay vô lượng [G] vô biên
Mẹ [Em] hiền Quan Thế [Am] Âm
Chiếu sáng yêu [B7] thương khắp nơi [Em] bình yên

Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát
Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát

[C] Chiến tranh đau đớn [G] cuộc đời
[B7] Bão dông mây nước [D] ngập trời
[Em] Con xin mẹ từ [C] bi
Xót [B7] thương cứu độ [Em] trần gian

Hợp âm guitar sử dụng


Bình luận 1
pressefr 10 tháng trước

Corrections needed (3rd to last line: ngấp to "ngập") "Bão giông mây nước ngập trời"
(in the middle: iền to "hiền")

Nhập bình luận