Sheet nhạc bài Mẹ từ bi


Xem hợp âm Tải sheet về máyHợp âm ca khúc
Mẹ từ bi

Nam [Em] mô đại từ đại bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát Nam mô đại từ đại [D] bi Quan Thế [B7] Âm Bồ [Em] Tát [C] Chắp...

Nghe bài hát

Quang Lê & Hương Thủy Gm

Ngọc Huyền Am

Gia Huy Dm