Những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lương Hân

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Lương Hân

Nhớ mẹ   Sáng tác: nhạc Nguyễn Lương Hân, thơ Quảng Hoa  
Trăng [G] tròn nhớ mẹ lên cao Biển khơi nhớ [Em] mẹ rì [D7] rào thở [G] than Chim [Am] chiều nhớ [D7] mẹ kêu [G] vang Rừng [Am] cao nhớ [Em] mẹ lá [D7] vàng rụng rơi Nguồn [C]…
Ca sĩ thể hiện: Hiếu Ngọc Nhạc Phật giáo
Tác giả Nguyễn Lương Hân

Chưa có thông tin về tác giả này.