Những sáng tác của nhạc sĩ Anh Lạc

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Anh Lạc

Đêm giã từ (Bài ca cuối lửa)   Sáng tác: Anh Lạc  
1. Tình [C] thương sáng lên khi [G] đêm phủ [C] kín Lòng [Am] đêm lắng sâu âm [C] u Tình thương sáng lên khi [G] đêm lửa [C] tàn Ca [Am] hát cho [C] thêm gần nhau Ánh sáng…
Ca sĩ thể hiện: Nguyên Hương Nhạc Phật giáo
Tác giả Anh Lạc

Chưa có thông tin về tác giả này.