Những sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Trường Long

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Huỳnh Trường Long

Trái tim Bồ Tát   Sáng tác: Huỳnh Trường Long  
1. Ngày [Am] nào lửa thiêng âm thầm [Em] cháy thiêu xác thân của [Am] Ngài [G] Ôi tiếng kinh u [Dm] hoài hồn [G] thiêng xa thoát miền trần [C] gian [E7] Từ [Am] Bi tránh xa muôn hờn…
Ca sĩ thể hiện: Quang Lê Nhạc Phật giáo
Tác giả Huỳnh Trường Long

Chưa có thông tin về tác giả này.