Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Kinh Pháp Cú

Có 3 bài hát phổ thơ của thi sĩ Kinh Pháp Cú

Đệ tử Đức Thế Tôn   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú
[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [D] Nam Mô Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni Ðệ [Em] tử…
Ca sĩ thể hiện: Đức Toàn, Bảo Yến, Hiền Tịnh Nhạc Phật giáo
Thân lá vàng (A withered leaf)   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú
Thân như ngọn lá [Am] vàng Bên bờ ranh cõi [C] chết [G] Tử thần đang đứng [Em] đợi Sao chưa có hành [Am] trang? [G] Hãy tự mình thắp [F] đuốc [G] Bậc trí sớm tinh [C] cần [Dm]…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan Nhạc Phật giáo
Vui thay Phật ra đời   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
Hạnh phúc [Am] thay [D7] Đức Phật giáng [G] sinh Hạnh phúc [C] thay [A7] Giáo Pháp cao [D7] minh [G] Hạnh phúc [Am] thay Tăng Già hòa [C] hợp Hạnh phúc [D7] thay Tứ Chúng đồng [G] tu [C][Bm][Am][D][G]…
Ca sĩ thể hiện: Đức Tuấn Nhạc Phật giáo
Tác giả Kinh Pháp Cú

Chưa có thông tin về tác giả này.