Đệ tử Đức Thế Tôn

Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú | Nhạc Phật giáo | Điệu: Blues | lucatyno | 1350

b [Em] #
x2

[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni
[Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni
[D] Nam Mô Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni

Ðệ [Em] tử Đức Thế [G] Tôn
Luôn tự tỉnh [C] giác
Vô [Em] luận ngày hay [D] đêm
Thường [C] tưởng niệm Phật [Em] Ðà

Ðệ [Em] tử Đức Thế [G]Tôn
Luôn tự tỉnh [C] giác
Vô [Em] luận ngày hay [D] đêm
Thường [C] tưởng niệm Chánh [B7] Pháp

Ðệ tử [Em] Đức Thế [G] Tôn
Luôn tự tỉnh [C] giác
Vô [Em] luận ngày hay [D] đêm
Thường tưởng [C] niệm Tăng [Em] già

Luôn [D] luôn tự tỉnh [Em] giác
[D] Vô luận ngày hay đêm
Thường tưởng niệm sắc [Em] thân

[D] Vô luận ngày hay đêm
Tâm vô hại hiền [G] hoà
[D] Vô luận ngày hay đêm
Vui trong cảnh thiền [Em] na

[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni
[Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni
[D] Nam Mô Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni


Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Hôm [Am] nay ngày Phật Đản sanh Trần [Dm] gian mừng đấng cha [Am] lành Người [Em] từ cung... 1623
Xin hãy cùng tôi hoằng bá đạo [G] mầu [D] Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn [G] sâu Phật... 1313
Bây giờ ở [F] đây ta tu học cùng nhau Cuộc đời hạnh phúc ta an lạc thảnh [C] thơi... 1126
1. Về [Am] đây ta sống bên nhau Qua [G] ngày dài với đêm thâu Tình [F] thương như nước... 1599
Con [D] xin đem lòng tin [Bm] kính Con [Em] xin dâng ngàn hương [A] hoa Con [G] xin dâng... 1511
Bài hát cùng tác giả
[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư... 1350
Thân như ngọn lá [Am] vàng Bên bờ ranh cõi [C] chết [G] Tử thần đang đứng [Em] đợi Sao... 1267
Intro: [Am][Dm][F][E7][Am] Từ khắp muôn [Am] phương chúng con đã [F] về Dâng [G] lên Thầy muôn vàn kính [C]... 1213
Hạnh phúc [Am] thay [D7] Đức Phật giáng [G] sinh Hạnh phúc [C] thay [A7] Giáo Pháp cao [D7] minh... 1191
Dâng [D] hoa cúng [A] đến Phật [D] Đà [Bm] Nguyện mau giải [D] thoát sanh [Bm] già khổ [A]... 915

Nhập bình luận