Cảm niệm ân sư

Sáng tác: Tâm Đức | Nhạc Phật giáo | Điệu: Slow Rock | lucatyno | 1214

b [Am] #
x2

Intro: [Am][Dm][F][E7][Am]

Từ khắp muôn [Am] phương chúng con đã [F] về
Dâng [G] lên Thầy muôn vàn kính [C] yêu
Thầy [F] ơi! Một [Dm] đời nguyện độ khắp xa [C] gần
[E7] Bước chân giáo hóa không nề gian [C] lao

Bốn [Am] mùa xuân hạ thu [Dm] đông
[G] Đầu xanh tóc [Em] bạc, nâu sòng đã [C] phai
Thăng [Am] trầm sự thế đổi [C] thay
[Em] An nhiên tĩnh [G] lặng, nụ cười bao [Am] dung

Rồi có một [F] ngày vô thường chợt [C] đến.
[Dm] Thân tứ [G] đại huyễn hóa mong [C] manh.
Về [G] đâu? Về [E7] đâu? Nay Thầy về [Am] đâu?
(Thầy ơi! Nghìn sau Hoa Đàm còn hương)

Ơn giáo [F] dưỡng một đời nên huệ [Dm] mạng
Nghĩa Ân [G] Sư muôn kiếp khó đáp [C] đền
Thầy [G] ơi! Chúng [F] con một dạ chí [C] thành
[Em] Nguyện luôn tinh [G] tấn theo lời Thầy [Am] khuyên
(Nguyện xin kính [G] lễ, [Em] đời đời ân [Am] sâu )

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư... 1350
1. Hôm [Am] nay ngày Phật Đản sanh Trần [Dm] gian mừng đấng cha [Am] lành Người [Em] từ cung... 1623
Xin hãy cùng tôi hoằng bá đạo [G] mầu [D] Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn [G] sâu Phật... 1313
Bây giờ ở [F] đây ta tu học cùng nhau Cuộc đời hạnh phúc ta an lạc thảnh [C] thơi... 1126
1. Về [Am] đây ta sống bên nhau Qua [G] ngày dài với đêm thâu Tình [F] thương như nước... 1599
Bài hát cùng tác giả
[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư... 1350
Thân như ngọn lá [Am] vàng Bên bờ ranh cõi [C] chết [G] Tử thần đang đứng [Em] đợi Sao... 1267
Intro: [Am][Dm][F][E7][Am] Từ khắp muôn [Am] phương chúng con đã [F] về Dâng [G] lên Thầy muôn vàn kính [C]... 1214
Hạnh phúc [Am] thay [D7] Đức Phật giáng [G] sinh Hạnh phúc [C] thay [A7] Giáo Pháp cao [D7] minh... 1191
Dâng [D] hoa cúng [A] đến Phật [D] Đà [Bm] Nguyện mau giải [D] thoát sanh [Bm] già khổ [A]... 915

Nhập bình luận