Thân lá vàng

Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | lucatyno | 2391

b [Am] #
x2

Thân như ngọn lá [Am] vàng
Bên bờ ranh cõi [C] chết
[G] Tử thần đang đứng [Em] đợi
Sao chưa có hành [Am] trang?

[G] Hãy tự mình thắp [F] đuốc
[G] Bậc trí sớm tinh [C] cần
[Dm] Trong sạch ly uế [G] nhiễm
[E7] Vào Thánh địa nhiệm [Am] mầu [E7] [Am]

Thân như ngọn lá [Am] vàng
Bên bờ ranh cõi [C] chết
[G] Tử thần đang đứng [Em] đợi
Sao chưa có hành [Am] trang?

[G] Hãy biến thành hòn [F] đảo
[G] Nương tựa nơi chính [C] mình.
[Dm] Tinh cần luôn thanh [G] tịnh
[E7] Không trở lại tử [Am] sinh [E7] [Am]

235. [C] Like a withered leaf are you now
[Am] Death’s messengers await you
[Dm] You stand at the parting gates
[Em] Yet you have made
[Am] no provision for your journey!

236. [C] Light the torch for yourself
[Am] Strive hard and become wise!
[G] Rid of impurities and [Em] cleansed of stain
[Am] You shall enter the [Em] pure Abodes [Am]

237. Even now the end draws near
o the presence of death you've fared
Along the path's no place for rest
and waybread you have none

238. Make an island of yourself
Strive hard and become wise!
Rid of impurities and cleansed of stain
You shall not come again to birth and decay

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
1. Khó [G] thay! được làm [C] người Khó thay! Được sống [Am] còn Khó [C] thay! Nghe diệu [D7]... 2244
Hạnh phúc [Am] thay [D7] Đức Phật giáng [G] sinh Hạnh phúc [C] thay [A7] Giáo Pháp cao [D7] minh... 2710
Mây bay giăng [Dm] sầu, chiều mưa hiu [F] hắt, đường về chốn [Gm] xưa Đi lên [A7] chùa lòng... 2372
Anh em [A] ta từ bốn phương trời Chị em ta từ khắp năm châu Không phân [E] biệt màu... 9718
[F] Để Bụt thở để bụt đi [C] Mình khỏi thở mình khỏi [F] đi, khỏi đi [F] Bụt đang... 4799
Bài hát cùng tác giả
[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư... 3224
Intro: [Am][Dm][F][E7][Am] Từ khắp muôn [Am] phương chúng con đã [F] về Dâng [G] lên Thầy muôn vàn kính [C]... 3004
Mừng vui Vu [Am] Lan ngàn nơi [G] hát khúc ca mừng [C] reo [Am] Mục Liên khi [Dm] xưa... 2975
Hạnh phúc [Am] thay [D7] Đức Phật giáng [G] sinh Hạnh phúc [C] thay [A7] Giáo Pháp cao [D7] minh... 2710
Thân như ngọn lá [Am] vàng Bên bờ ranh cõi [C] chết [G] Tử thần đang đứng [Em] đợi Sao... 2391

Nhập bình luận