Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Kinh Pháp Cú

Có 8 bài hát phổ thơ của thi sĩ Kinh Pháp Cú

Buông xả   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
Nó mắng [Em] tôi, đánh tôi [Am] Nó thắng [D] tôi, cướp tôi [G] Ai ôm hiềm hận [D] ấy Hận [Bm] thù không thể [Em] nguôi. [B7] Nó mắng [Em] tôi, đánh tôi [Am] Nó thắng [D] tôi, cướp…
Ca sĩ thể hiện: Chế Linh, Tâm Đức Nhạc Phật giáo
Đệ tử Đức Thế Tôn   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú
[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [D] Nam Mô Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni Ðệ [Em] tử…
Ca sĩ thể hiện: Đức Toàn, Bảo Yến, Hiền Tịnh Nhạc Phật giáo
Điều tâm   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
[Am] Khó nắm giữ, khinh động [G] Theo các dục quay [C] cuồng Lành [Am] thay, điều phục [Dm] tâm Tâm [G] điều, an lạc [E7] đến. [Am] Tâm khó thấy, tế nhị [G] Theo các dục quay [C] cuồng…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan & Chế Linh, Hương Lan Nhạc Phật giáo
Hương đức hạnh   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
[Am] Hương các loại hoa thơm [G] Không ngược bay theo [C] gió [Dm] Hương thơm người đức [F] hạnh [G] Ngược gió khắp muôn [E7] phương. Nay vui đời sau [Am] vui Làm [C] phước hai đời [Dm] vui…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến Nhạc Phật giáo
Ngày nay đã qua   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
Ngày nay đã [Am] qua Mạng sống giảm [Dm] dần Như cá cạn [Am] nước Có gì là [Dm] vui Như cá cạn [G] nước [Em] Có gì là [Am] vui. Đại [G] chúng! Phải siêng tinh [Em] tấn Cứu…
Ca sĩ thể hiện: Hiền Tịnh, Hương Lan, Đức Chính Nhạc Phật giáo
Người lữ khách   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
Thức [Em] đêm mới biết đêm [G] dài Mỏi chân mới [B7] thấy xa thay dặm [Em] trường Dài [C] thay [E7] sanh tử con [Am] đường Đối người lữ [D] khách [B7] chưa tường đạo [Em] chơn. Đắm [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan, Bảo Yến, Diệu Trí & Minh Tâm Nhạc Phật giáo
Thân lá vàng (A withered leaf)   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú
Thân như ngọn lá [Am] vàng Bên bờ ranh cõi [C] chết [G] Tử thần đang đứng [Em] đợi Sao chưa có hành [Am] trang? [G] Hãy tự mình thắp [F] đuốc [G] Bậc trí sớm tinh [C] cần [Dm]…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan Nhạc Phật giáo
Vui thay Phật ra đời   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
Hạnh phúc [Am] thay [D7] Đức Phật giáng [G] sinh Hạnh phúc [C] thay [A7] Giáo Pháp cao [D7] minh [G] Hạnh phúc [Am] thay Tăng Già hòa [C] hợp Hạnh phúc [D7] thay Tứ Chúng đồng [G] tu [C][Bm][Am][D][G]…
Ca sĩ thể hiện: Đức Tuấn Nhạc Phật giáo
Tác giả Kinh Pháp Cú

Chưa có thông tin về tác giả này.