Những sáng tác của nhạc sĩ Giác Anh Kiệt (Trần Đức Tâm)

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Giác Anh Kiệt (Trần Đức Tâm)

Vui thay Phật ra đời   Sáng tác: Giác Anh Kiệt (Trần Đức Tâm)  
1. Khó [G] thay! được làm [C] người Khó thay! Được sống [Am] còn Khó [C] thay! Nghe diệu [D7] pháp Khó thay! Phật ra [G] đời Vui [G] thay! [D7] Phật ra [G] đời Vui [Am] thay! [G] Pháp…
Ca sĩ thể hiện: Hoàng Yến Nhạc Phật giáo
Tác giả Giác Anh Kiệt (Trần Đức Tâm)

Chưa có thông tin về tác giả này.