Nguyện cầu

Sáng tác: Văn Đình Huật | Nhạc Phật giáo | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 1435

b [C] #
x2

1. Con xin quỳ [C] lạy Đức Quán Thế [G] Âm
Ngài đã hiện thân khắp chốn gian [Am] trần
Độ vớt chúng [Dm] sanh khi nguy biến [Am] cần
Ngài mang hạnh [G7] nguyện với lòng từ [C] bi.

2. Con xin quỳ [C] lạy Đức Quán Thế [G] Âm
Giọt nước nhành dương xóa hết u [Am] buồn
Dịu mát sáng [Dm] trong êm như suối [Am] nguồn
Ngài đem độ [G7] lượng cứu đời lầm [C] than. [E7]

ĐK:
Ngài đã [Am] đến với chúng [F] sanh
Khắp muôn [Dm] nơi trên thế gian này
Ngài đã [G] cứu vớt chúng [C] sanh
Lúc nguy [Am] nan trong vòng nghiệt [G] ngã
Cùng [C] nhau xin cùng [G] nhau
Niệm danh hiệu [Am] Ngài Đức Quán Thế [Em] Âm
Nam [G] mô Nam mô Quán Thế Âm Bồ [Em] Tát
Nam [Dm] mô Nam [Am] mô con [G] kính xin lạy [G7] Ngài.

3. Con xin quỳ [C] lạy Đức Quán Thế [G] Âm
Trần thế triền miên mãi chốn ưu [Am] phiền
Lòng xót tha [Dm] nhân xin Ngài hóa [Am] hiện
Cho muôn loài [G7] được sống đời bình [C] yên.

Hợp âm guitar sử dụng

Bài hát cùng thể loại
Nhạc: Trịnh Công Sơn Viết lời: Toại Khanh ( Sư Giác Nguyên ) 1/ Ta nằm [Dm] chết sau một... 2827
Nhân làm [Em] gì thì phải suy phải [C] nghĩ Phải tự [D] hiểu tương lai ngày [Em] sau Nhân... 1062
Ước [Dm] gì ai cũng như [F] ai Trần gian vui [Am] sống không người khổ [Dm] đau Ước [C]... 1355
1. Từ sâu trong tâm [Em] con thao thức suốt bao đêm trường Về những con [Bm] người đang gian... 1389
1. Ngày đầu [Bb] con chuyển thế Mẹ điểm chơn [C] linh ban lành phước [Dm] ân Đời phù [Bb]... 1271
Bài hát cùng tác giả
1. Con xin quỳ [C] lạy Đức Quán Thế [G] Âm Ngài đã hiện thân khắp chốn gian [Am] trần... 1435
Mẹ đã đến [G] đây một [Em] lần cho đời con hiện [Bm] hữu Từng giọt sương [Em] trong từng... 471
Bây [F] giờ trời đã vào [Dm] đông Cơn [Am] mưa bắt đầu nghìn sợi [C] nhỏ Rơi xuống nơi... 431

Nhập bình luận