Những sáng tác của nhạc sĩ Văn Đình Huật

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Văn Đình Huật

Mẹ   Sáng tác: Văn Đình Huật  
Mẹ đã đến [G] đây một [Em] lần cho đời con hiện [Bm] hữu Từng giọt sương [Em] trong từng giọt sương [Am] trong mẹ nuôi lớn đời [D] con Ngày tháng năm [G] trôi cho mẹ tôi già thêm…
Ca sĩ thể hiện: Phan Lập Huy Nhạc Trữ tình
Mưa Huế   Sáng tác: Văn Đình Huật  
Bây [F] giờ trời đã vào [Dm] đông Cơn [Am] mưa bắt đầu nghìn sợi [C] nhỏ Rơi xuống nơi [Dm] này với Cố [F] Đô. Mưa dầm [Dm] dề se da người xứ [F] Huế [Gm] Mưa cho [Bb]…
Ca sĩ thể hiện: Phan Lập Huy Nhạc Trữ tình
Nguyện cầu   Sáng tác: Văn Đình Huật  
1. Con xin quỳ [C] lạy Đức Quán Thế [G] Âm Ngài đã hiện thân khắp chốn gian [Am] trần Độ vớt chúng [Dm] sanh khi nguy biến [Am] cần Ngài mang hạnh [G7] nguyện với lòng từ [C] bi.…
Ca sĩ thể hiện: Phan Lập Huy Nhạc Phật giáo
Tác giả Văn Đình Huật

Chưa có thông tin về tác giả này.