Những sáng tác của nhạc sĩ Tâm Đức

Có 9 bài hát của nhạc sĩ Tâm Đức

Cảm niệm ân sư   Sáng tác: Tâm Đức
Intro: [Am][Dm][F][E7][Am] Từ khắp muôn [Am] phương chúng con đã [F] về Dâng [G] lên Thầy muôn vàn kính [C] yêu Thầy [F] ơi! Một [Dm] đời nguyện độ khắp xa [C] gần [E7] Bước chân giáo hóa không nề…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến, Chơn Hiền Tịnh, Hương Lan Nhạc Phật giáo
Dâng hoa   Sáng tác: Tâm Đức
Dâng [D] hoa cúng [A] đến Phật [D] Đà [Bm] Nguyện mau giải [D] thoát sanh [Bm] già khổ [A] đau Hoa [D] tươi nhưng [A] sẽ úa [D] màu [Bm] Xác thân tứ [D] đại khỏi [A] sao điêu…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan, Bảo Yến Nhạc Phật giáo
Đệ tử Đức Thế Tôn   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú
[Em] Nam Mô [D] Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [Am] Nam Mô Bổn Phật [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni [D] Nam Mô Phật Bổn [B7] Sư Thích Ca Mâu [Em] Ni Ðệ [Em] tử…
Ca sĩ thể hiện: Đức Toàn, Bảo Yến, Hiền Tịnh Nhạc Phật giáo
Lễ bái phụ mẫu   Sáng tác: Tâm Đức
Kính [Am] thưa cha mẹ tường [F] tri Nghĩ suy con [G] sợ lỗi nghì ơn [Am] trên Từ con [Dm] hình thể có [G] nên Mẹ cha bảo [Em] dưỡng kề bên không [C] rời Nặng [Am] nề cực…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan, Đức Toàn Nhạc Phật giáo
Sơ tổ Trúc Lâm   Sáng tác: Tâm Đức
1. [Am] Học Thiền Tông ghi ơn Phật, [C] Tổ Về Yên [Dm] Tử nhớ cội nguồn [G] xưa Phật Hoàng Thiền phái Trúc [Am] Lâm Chân Như chứng [G] ngộ viên thành Đạo [F] sư. [E7] [Am] Từng lời…
Ca sĩ thể hiện: Chơn Hiền Tịnh Nhạc Phật giáo
Tâm   Sáng tác: Tâm Đức & Kim Tuấn
Tâm [G] người đặt tại nơi [D] đâu? Giữa tim hay [Em] ở trên đầu não [G] ta Suy [Bm] đi nghĩ lại sâu [Am] xa Là tâm tại [G] não [D7] thông qua mắt [G] nhìn. Mắt [Am] nhìn…
Ca sĩ thể hiện: Bảo Yến Nhạc Trữ tình
Thân lá vàng (A withered leaf)   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú
Thân như ngọn lá [Am] vàng Bên bờ ranh cõi [C] chết [G] Tử thần đang đứng [Em] đợi Sao chưa có hành [Am] trang? [G] Hãy tự mình thắp [F] đuốc [G] Bậc trí sớm tinh [C] cần [Dm]…
Ca sĩ thể hiện: Hương Lan Nhạc Phật giáo
Vu Lan mùa báo ân   Sáng tác: Tâm Đức
Mừng vui Vu [Am] Lan ngàn nơi [G] hát khúc ca mừng [C] reo [Am] Mục Liên khi [Dm] xưa là gương [Em] sáng soi khắp trần [Am] thế Mừng vui Vu Lan lòng thành [G] kính chúng cầu [C]…
Ca sĩ thể hiện: Tâm Đức & Hiền Tịnh, Bảo Yến & Khải Ca, Hương Lan Nhạc Phật giáo
Vui thay Phật ra đời   Sáng tác: nhạc Tâm Đức, thơ Kinh Pháp Cú  
Hạnh phúc [Am] thay [D7] Đức Phật giáng [G] sinh Hạnh phúc [C] thay [A7] Giáo Pháp cao [D7] minh [G] Hạnh phúc [Am] thay Tăng Già hòa [C] hợp Hạnh phúc [D7] thay Tứ Chúng đồng [G] tu [C][Bm][Am][D][G]…
Ca sĩ thể hiện: Đức Tuấn Nhạc Phật giáo
Tác giả Tâm Đức

Chưa có thông tin về tác giả này.