Những sáng tác của nhạc sĩ Thích Nhật Từ

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Thích Nhật Từ

Đời ta từ nay không lụy sầu (Cô Độc thi nhân - 孤独诗人)   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Thích Nhật Từ
1. Phật dạy nhân sinh tu [Bb] đức Giải phóng sân, hận khỏi [C] lòng Nghiệp lực bao năm vì [Am] đâu? Bám víu, đam mê khổ [Dm] sầu Đường trần muôn kiếp bám [Bb] vào Bồ-đề không thể nở…
Ca sĩ thể hiện: Quách Tuấn Du Nhạc Ngoại lời Việt
Từ nay học tu nương đạo vàng (Độ ta không độ nàng)   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Thích Nhật Từ
1. Phật ngự đài sen chánh [C] giác Suốt kiếp cứu độ cõi [Am] trần Nghiệp nặng mang theo sầu [Bm] than Chuyển hóa, vượt qua kiếp [G] phàm Đường tu không vướng bóng [C] nàng Bồ Đề soi sáng…
Ca sĩ thể hiện: Ưng Hoàng Phúc Nhạc Trẻ
Tác giả Thích Nhật Từ

Chưa có thông tin về tác giả này.