Những sáng tác của nhạc sĩ Thích Nhật Từ

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Thích Nhật Từ

Đời ta từ nay không lụy sầu (Cô Độc thi nhân - 孤独诗人)   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Thích Nhật Từ
1. Phật dạy nhân sinh tu [Bb] đức Giải phóng sân, hận khỏi [C] lòng Nghiệp lực bao năm vì [Am] đâu? Bám víu, đam mê khổ [Dm] sầu Đường trần muôn kiếp bám [Bb] vào Bồ-đề không thể nở…
Ca sĩ thể hiện: Quách Tuấn Du Nhạc Ngoại lời Việt
Tình mẹ   Sáng tác: nhạc Vi Tuấn Đại, thơ Thích Nhật Từ  
Dù [Em] cho đếm được cát [A] sông Nhưng không đếm [Em] được tấm lòng mẹ yêu Dù [D] con đo được sớm [Bm] chiều Nhưng không đo hết lòng mẹ thương [Em] con. Cho [E] dù con mãi bay…
Ca sĩ thể hiện: Thu Trang Nhạc Trữ tình
Từ nay học tu nương đạo vàng (Độ ta không độ nàng)   Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Thích Nhật Từ
1. Phật ngự đài sen chánh [C] giác Suốt kiếp cứu độ cõi [Am] trần Nghiệp nặng mang theo sầu [Bm] than Chuyển hóa, vượt qua kiếp [G] phàm Đường tu không vướng bóng [C] nàng Bồ Đề soi sáng…
Ca sĩ thể hiện: Ưng Hoàng Phúc Nhạc Trẻ
Tác giả Thích Nhật Từ

Chưa có thông tin về tác giả này.