Từ nay học tu nương đạo vàng

Sáng tác: Nhạc Hoa - Lời Việt: Thích Nhật Từ | Nhạc Trẻ | Điệu: Chưa chọn | intrepid | 788

b [Em] #
x2

1. Phật ngự đài sen chánh [C] giác
Suốt kiếp cứu độ cõi [Am] trần
Nghiệp nặng mang theo sầu [Bm] than
Chuyển hóa, vượt qua kiếp [G] phàm
Đường tu không vướng bóng [C] nàng
Bồ Đề soi sáng mười [D] phương
Dòng kinh còn lưu vạn [G] chữ
Bỉ ngạn về nơi Niết [B7] Bàn.

Hồng trần ta không vương [C] vấn
Ái chấp không thể cản [Am] đường
Hỏi rằng bi thương từ [Bm] đâu
Gốc đó do tham ái [G] tình
Nghiệp trần không sao rửa [C] sạch
Nguồn tình như thoát ngoài [D] tâm
Từ nay, học tu, nương Đạo [Em] Vàng.

2. Vì đời, siêng tu tuệ [C] quán
Tốt, xấu, vui, khổ không [Am] màng
Thuần thành tỉnh thức ngày [Bm] đêm
Thấu suốt hợp tan, biến [G] hoại
Hồng trần không chi vướng [C] lòng.
Bồ Đề, chân lý nở [D] hoa.
Cõi tâm mình luôn thanh [G] thoát.
Cùng nương cảnh giới thánh [B7] nhân.

Sầu, mừng do tâm tạo [C] tác
Chán, thích, vui, buồn chẳng [Am] sợ
Đạo đời tương dung, cùng [Bm] nhau
Thấu suốt không còn chấp [G] thường.
Học Phật tu trong kiếp [C] này
Hành trì, tuệ quán, tụng [D] kinh
Từ nay, học tu, nương Đạo [Em] Vàng.

Hợp âm guitar sử dụng


Nhập bình luận