Những sáng tác của nhạc sĩ La Thập Tự

Có 1 bài hát của nhạc sĩ La Thập Tự

Có Mẹ lo gì   Sáng tác: La Thập Tự
1. Mẹ [C] ơi đời [Em] con lắm bao ưu [Am] phiền Ngày [F] đêm đoàn con vất vả trăm [Dm] chiều [G7] Mẹ [C] đến dìu [C7] con bước đi trên [F] đời Dầu bao đắng cay dâng [Em]…
Ca sĩ thể hiện: Ca Đoàn Mai Tâm, Ca Đoàn Nhạc Thánh ca
Tác giả La Thập Tự

Chưa có thông tin về tác giả này.