Những sáng tác của nhạc sĩ Bùi Tâm

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Bùi Tâm

La Hai tháng tư   Sáng tác: Trần Đình Lý & Bùi Tâm
Sáng tháng [A] tư La Hai mù sương Chiều tháng [Bm] tư La Hai nồm [A] mát Nắng lên [A] nương con ong làm mật Gió yêu [A] thương gọi đàn Kơ-tia Đến La [D] Hai em quên đường về…
Ca sĩ thể hiện: Khánh Trang Nhạc Quê hương
Tác giả Bùi Tâm

Chưa có thông tin về tác giả này.