Những sáng tác của nhạc sĩ Tom Eyen

Có 2 bài hát của nhạc sĩ Tom Eyen

And I Am Telling You I'm Not Going   Sáng tác: Henry Krieger & Tom Eyen  
I am [Eb] telling you, [F] I'm not [Dm7] go- [Gm7] ing You're the [Eb] best man I'll [Bb] ever [Cm7] know There's no [Eb] way I can ever [F] go [Bb] No, no, no, [Eb] no [Eb6] way [Ebmaj7]no,…
Ca sĩ thể hiện: Jennifer Hudson Nhạc Quốc tế
One night only   Sáng tác: Henry Krieger & Tom Eyen
[Am] You want all my [C] love and my de-[Dm] votion You [G] want my love and [G7] soul [C] right on the [G] line [Am] I have no [C] doubt that I could [F] love you, forever The only…
Ca sĩ thể hiện: Jennifer Hudson Nhạc Quốc tế
Tác giả Tom Eyen

Chưa có thông tin về tác giả này.