Những sáng tác của nhạc sĩ Chu Công Cương

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Chu Công Cương

Hạ cuối   Sáng tác: Chu Công Cương
1. Chợt hè lại [Em] đến, rồi hè vội [Am] đi Là mùa hè [D] cuối nhé, một thời vui [G] hồn nhiên Chậm lại một [Em] chút thời gian [D] ơi Chạm nhẹ bụi [Bm] phấn còn vương [C]…
Ca sĩ thể hiện: Thùy Chi Nhạc Học trò
Hè cuối   Sáng tác: Chu Công Cương
1. Chợt hè lại [Em] đến, rồi hè vội [Am] đi Là mùa hè cuối [D] nhé, một thời vui hồn [G] nhiên Chậm lại một [Em] chút, thời gian [D] ơi Chạm nhẹ bụi [Bm] phấn, còn vương [C]…
Ca sĩ thể hiện: Thùy Chi Nhạc Học trò
Mẹ yêu ơi   Sáng tác: Chu Công Cương
1. [Em] Giấc mơ có mẹ, giấc mơ nhớ [Am] mẹ Giấc mơ ngày [D] nào nghe tiếng ru ngọt [G] ngào [B7] Sớm mai thức [Em] dậy, hạt nắng rơi cuối [Am] đường Chợt [D] nhớ đôi vai gầy,…
Ca sĩ thể hiện: Thùy Chi Nhạc Trẻ
Tác giả Chu Công Cương

Chưa có thông tin về tác giả này.