Những sáng tác của nhạc sĩ Johnny Logan

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Johnny Logan

Hold me now   Sáng tác: Johnny Logan
1. [F] Don't don't close your [Bb] heart to how you [C] feel [F] Dream, and don't be a-[Bb] fraid the dream's not [C] real Close your [Bb] eyes, pre-[C] tend it's just the [Am] two of us a-[Dm] gain…
Ca sĩ thể hiện: Johnny Logan Nhạc Quốc tế
Tác giả Johnny Logan

Johnny Logan (sanh ngày 13 tháng 5 1954) là một ca sĩ và nhạc sĩ người Ái Nhĩ Lan.

Xem chi tiết