Những sáng tác của nhạc sĩ Trực Hối

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Trực Hối

Chân nguyên   Sáng tác: Trực Hối
1. [F] Chân nguyên, tiếng ấy quen [C7] thân từ thuở hồng [F] hoang [Gm] Chân nguyên, bóng dáng song [C7] sinh từ cõi địa [F] đàng Mãi [Dm] theo hoa đốm hư [C7] không chìm [Dm] trong biển tối…
Ca sĩ thể hiện: Gia Huy, Hà Thanh, Lệ Thu Nhạc Phật giáo
Tác giả Trực Hối

Chưa có thông tin về tác giả này.