Những sáng tác phổ thơ của thi sĩ Huy Cận & Xuân Diệu

Có 1 bài hát phổ thơ của thi sĩ Huy Cận & Xuân Diệu

Hợp khúc Ngậm ngùi & Mộ khúc   Sáng tác: nhạc Phạm Duy, thơ Huy Cận & Xuân Diệu
Version 1: Phần trình bày của Duy Quang & Julie (phần 1 tone C, phần 2 tone F) 1. Nắng [C] chia nửa bãi chiều [Am] rồi Vườn hoang trinh [G7] nữ khép đôi lá [C] rầu Sợi buồn con…
Ca sĩ thể hiện: Duy Quang & Julie (trước 75), Lệ Thu, Lệ Thu (trước 75) Nhạc Trữ tình
Tác giả Huy Cận & Xuân Diệu

Chưa có thông tin về tác giả này.