A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

1 bài hát của nhạc sĩ Don Gibson

I can't stop loving you   Sáng tác: Don Gibson

I can't stop [D] loving you I've made up my [A] mind To live in [E7] memories Of old lonesome [A] times [E7] I can't stop [D] wanting you It's useless to [A] say So I'll just [E7] live my…
Ca sĩ thể hiện: Don Gibson
Tác giả Don Gibson

Chưa có thông tin về tác giả này.