Những sáng tác của nhạc sĩ Greg Kurstin

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Greg Kurstin

Hello   Sáng tác: Adele & Greg Kurstin
1. He-[Em] llo [G], it's [D] me [C] I was [Em] wondering [G] if after all these [D] years You'd like [C] to meet to go [Em] over [G] Every[D] thing [C] they say that [Em] time's supposed [G] to…
Ca sĩ thể hiện: Adele Nhạc Quốc tế
Tác giả Greg Kurstin

Chưa có thông tin về tác giả này.