Những sáng tác của nhạc sĩ Bob Dylan

Có 3 bài hát của nhạc sĩ Bob Dylan

Blowing in the wind   Sáng tác: Bob Dylan
Verse [G] How many [C] roads must a [D] man walk [G] down before you [C] call him a [G] man [G] How many [C] seas must a [D] white dove [G] sail, before she [C] sleeps in the [D]…
Ca sĩ thể hiện: Peter & Paul & Mary Nhạc Quốc tế
Don't think twice, it's all right   Sáng tác: Bob Dylan
Capo on 4th fret (E) [C] Well, it ain't no use to [G] sit and wonder [Am] why, babe, [F] If you don't know [C]by [G]now, [C] And it ain't no use to [G] sit and wonder [Am] why, babe.…
Ca sĩ thể hiện: Bob Dylan Nhạc Quốc tế
Make you feel my love   Sáng tác: Bob Dylan
1. [A] When the rain is blowing [E] in your face [G] And the whole world is [D] on your case [Dm] I would offer you a [A] warm embrace [B7] To make you [E7] feel my [A] love. 2.…
Ca sĩ thể hiện: Adele, Bob Dylan, Ronan Keating, Engelbert Humperdinck & Willie Nelson, Bảo Trâm Nhạc Quốc tế
Tác giả Bob Dylan

Chưa có thông tin về tác giả này.