Những sáng tác của nhạc sĩ Y Mai

Có 1 bài hát của nhạc sĩ Y Mai

Ngày rằm tháng tư   Sáng tác: Y Mai & Đặng Lê Nguyên
1. Ngày [F] rằm tháng tư sáng tươi về [Am] đây Trời bình [Bb] minh ngàn chim lúi lo vờn cây Ngày trần [Dm] gian vui đón đức phật từ [Gm] tôn Trong nắng mai huy [Am] hoàng mừng ngày…
Ca sĩ thể hiện: Hiền Thục, Hùng Thanh, Nhật Tinh Anh Nhạc Phật giáo
Tác giả Y Mai

Chưa có thông tin về tác giả này.